Voorbeeld naknik berekening bulkhead

In het onderstaande voorbeeld wordt de ultimate kniklast voor een bulkhead bepaald. Met behulp van een naknik berekening kan de volledige reststerkte van het bulkhead worden berekend.


Gehele model

Voordat een naknik analyse op een gedeelte van het bulkhead kan worden uitgevoerd, moeten de spanningen en belasting in het gehele bulkhead worden bepaald. In de figuur is de helft (midden van het schip is symmetrievlak) van het bulkhead gemodelleerd

total_model
Gehele eindige elementen model van bulkhead


Lineaire spanningen

Met behulp van een normale (lineaire) berekening wordt de conclusie getrokken dat de spanningen in gedeeltes van het bulkhead groot zijn (zie figuur)

detail_stresses
Hoge Von Mises spanningen in detail bulkhead


Naknik resultaten

Om de structurele integriteit van het bulkhead en dus van het hele schip! te controleren moet een naknik analyse worden uitgevoerd. Ondanks de hoge spanningen, is alle reststerkte van het bulkhead pas verbruikt bij 2.5 keer de kritieke belasting. (de ultimate veiligheidsfactor is dus 2.5). Met behulp van deze berekening is dus aangetoond dat het schip ook zonder extra aanpassingen nog steeds zeewaardig is!

ultimate_displacements
Vervorming van bulkhead bij bezwijken
(vervormingen zijn overdreven de bezwijkvorm goed te kunnen bestuderen)